КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

УМЕМО ДА ИНВЕСТИРАМО ВАШ НОВАЦ

SNAPCORE DOO нуди неограничене могућности улагања за мале инвеститоре и велике корпорације. Инвестирајте с нама у земљама Европске Уније, путем на исток из Европе, карактерише прекомерна регулација.

«SNAPCORE SB»              Адреса:
DОО Beograd                   Република Србија, Београд, Стари град,                                                                   Кнез Милетина 17, канцеларија 1

Адреса е-поште:             Контакт особа:
info@snapcore.rs              Roman Parkhomenko
                                             +381 61 6479 837

УМЕМО ДА ИНВЕСТИРАМО

ВАШ НОВАЦ

SNAPCORE DOO нуди неограничене могућности улагања за мале инвеститоре и велике корпорације.
Инвестирајте с нама у земљама Европске Уније, путем на исток из Европе,
карактерише прекомерна регулација.

CКОНТАКТИРАЈТЕ НАС

«SNAPCORE SB»
DОО Beograd

Адреса:
Република Србија, Београд, Стари град,
Кнез Милетина 17, канцеларија 1

Адреса е-поште:
info@snapcore.rs 

Контакт особа:
Roman Parkhomenko
+381 61 6479 837